Sứ mệnh
Hỗ trợ công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt bằng việc cung cấp các dịch vụ số thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả.
Tầm nhìn
DBIZ mong muốn bằng việc áp dụng các công nghệ mới một cách sáng tạo, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số trong xã hội qua đó giúp DBIZ phát triển bền vững.
Đội nhóm
Gặp gỡ những chuyên gia của chúng tôi
Đỗ Minh Thảo
thaodm@dbiz.vn
General Director
Phạm Thành Trinh
trinhpt@dbiz.vn
Deputy General Director
Hoàng Tiến Dũng
dunght@dbiz.vn
Business Director
Nguyễn Đức Hiền
hiennd@dbiz.vn
Technology Director
Vũ Văn Trường
truongvv@dbiz.vn
Technical Leader
Hoàng Thị Hương
huonght@dbiz.vn
Content & Scrum Leader
Phạm Trung Đức
ducpt@dbiz.vn
BI & Marketing Leader
Đặng Văn Hải
haidv@dbiz.vn
Senior Full Stack Developer
Cao Văn An
ancv@dbiz.vn
Senior Frontend Developer
Lê Minh Thành
thanhlm@dbiz.vn
Senior Full Stack Developer
Đinh Huy Hoàng
hoangdh@dbiz.vn
Frontent Developer
Nguyễn Danh Trọng
trongnd@dbiz.vn
QC/QA